درباره ویرا فرایند سازان

اطلاعاتی برای آشنایی بیشتر با ما

ویرا فرایند سازان (شرکت آلتین پاک کاران) با تجربه 20 ساله در زمینه طراحی و ساخت ماشین آلات بسته بندی، بخصوص دستگاه بسته بندی فرم فیل سیل و دیگر ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی دارای رزومه بسیار مناسب بوده و در سطح ماشین سازان ایرانی در صنعت بسته بندی لبنیات تبدیل به یک برند شده است.

با توجه به اهمیت ماشین آلات بسته بندی در عرصه تولید کشور و حساسیت و استاندارد بالای ماشین آلات بسته بندی موسوم به فرم فیل سیل حداکثر فعالیت خود را در جهت به روزآوری و افزایش کیفیت همراه با گوشه چشمی به توانایی خرید مصرف کننده داخلی قرار داده تا با ارتقای کیفیت ماشین آلات بسته بندی فرم فیل سیل همراه با افزایش کیفیت این ماشین آلات مصرف کننده ایرانی را یاری کند.

انواع مختلف دستگاه فرم فیل سیل ویرا فرایند

الف- بسته بندی های تک نفره

1- دستگاه های کم تیراژ 2000 تا 4000 ظرف در ساعت

2- دستگاه های تیراژ متوسط 4000 تا 10000 ظرف در ساعت

3- دستگاه های پر تیراژ 10000 تا 18000 ظرف در هر ساعت

4- دستگاه های سفارشی تیراژ بالا، بالاتر از 18000 ظرف در ساعت

ب- بسته بندی های روش فرم فیل سیل با وزن های بالای 100 گرم

1- دستگاه های کم تیراژ 2000 تا 3000 ظرف در ساعت

2- دستگاه های تیراژ متوسط 3000 تا 7000 ظرف در ساعت

3- دستگاه های پر تیراژ 7000 تا 14000 ظرف در هر ساعت

4- دستگاه های بسته بندی با تیراژهای سفارشی بالا، بالاتر از 14000 ظرف در هر ساعت

موارد الف و ب به دو نوع از دستگاه های فرم فیل سیل با همان تیراژها تقسیم می شوند.

1- دستگاه های بسته بندی مواد مشتقات شیری

2- دستگاه های بسته بندی فرم فیل سیل مواد غیر شیری