پیام مدیر عامل

تولید کننده مواد غذایی ایرانی بسته بندی زیبا مطابق با استانداردهای جهانی و از جمله روش بسته بندی فرم فیل سیل و یا ترموفرمینگ می تواند بازار ساز باشد و سودآوری در تولید مواد غذایی مختلف را افزایش دهد. بسته بندی مواد غذایی به طریق فرم فیل سیل اکنون در جهان مرسوم بوده و مصرف کنندگان تمامی کشورها آن را قبول دارند.

مدیر عامل ویرا فرایند سازان